Ngày chuyển đổi số quốc gia là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp, tổ chức đang ngày đêm triển khai chuyển đổi số nói riêng; ngày này được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định 505/QĐ-TTg năm 2022. Cùng tìm hiểu Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào nhé.

ngay chuyen doi so quoc gia
Ngày chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi toàn diện và sâu rộng của cá nhân và tổ chức về cách sống, làm việc và sản xuất, dựa trên nền tảng các công nghệ số.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế và môi trường. Về mặt kinh tế, nó giúp tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân, trong khi về mặt môi trường, nó góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm khí thải nhà kính. Quá trình này đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới và hợp tác của các cá nhân và tổ chức để tạo ra các giá trị mới và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

chuyen doi so la gi

Chương trình chuyển đổi số quốc gia là gì?

Chương trình chuyển đổi số quốc gia là một chiến lược tổng thể do chính phủ đề ra nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng và phát triển các công nghệ số trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chương trình là chuyển đổi cách thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất, và chất lượng dịch vụ.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6/2020 được coi là mốc thời gian đánh dấu việc Việt Nam chuyển từ giai đoạn ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử sang giai đoạn tập trung chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với mục đích:

  • Phát triển hạ tầng công nghệ số
  • Cải thiện năng lực số
  • Chuyển đổi số trong các ngành kinh tế
  • Xây dựng chính phủ số
  • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào?

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày này được chọn vì số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân – là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Quả là một lựa chọn vô cùng hợp lý phải không nào?

Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm:

  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo hiệu quả đến năm 2025 và hướng tới năm 2030.
  • Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
  • Thúc đẩy sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, và sự tham gia của toàn dân để đảm bảo sự thành công của quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số quốc gia phải triển khai một cách tổng thể, toàn diện nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn chạy theo số lượng và tập trung vào 4 ưu tiên chính: Ưu tiên phát triển dữ liệu số, ưu tiên phát triển các dịch vụ công trực tuyến gắn với người dân, doanh nghiệp và có đối tượng bao phủ lớn, ưu tiên phát triển các nền tảng số (nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia), ưu tiên bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Hàng năm ngày chuyển đổi số quốc gia là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp cùng xem lại đóng góp của mình trong công cuộc chuyển đổi số chung.

Qua bài viết, Geneat Software đã chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày chuyển đổi số quốc gia. Ra đời nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn quốc, Ngày chuyển đổi số quốc gia tạo ra sự thay đổi toàn diện trong cách thức hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, sự kiện này còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số vào mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến xã hội. Geneat Software mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích và vai trò thiết yếu của chuyển đổi số, từ đó cùng nhau xây dựng một tương lai số hóa và hiện đại.

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *