A. Mục đích

Miza – Đăng nhập
Miza – Đăng nhập

B. Ngăn xếp công nghệ

C. Ảnh chụp màn hình

1. Màn hình chính

Miza – Tổng quan
Miza – Tổng quan

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *