Geneat Website V2 là phiên bản thứ 2 của trang web giới thiệu về Geneat Software. Phiên bản này bổ sung thêm một số thông tin, dịch vụ mà Geneat Software cung cấp.

A. Mục đích

Geneat Website V2 được tạo ra với mục đích giới thiệu về công ty và cung cấp cho khách hàng những thông tin mới cũng như dịch vụ mà Geneat Software sẽ cung cấp cho khách hàng.GENEAT WEBSITE V2 – Tổng quan

GENEAT WEBSITE V2 – Tổng quan

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Thông tin kinh doanh

Giao diện giới thiệu về thông tin kinh doanh và châm ngôn làm việc của Geneat Software

GENEAT WEBSITE V2 – Thông tin kinh doanh

2. Giới thiệu

Giao diện nhằm giới thiệu tổng quát về quy mô của Geneat Software cùng thông tin về số dự án mà công ty đã thực hiện.

GENEAT WEBSITE V2 – Giới thiệu

3. Dịch vụ

Giao diện này giới thiệu những dịch vụ mà Geneat Software có thể cung cấp cho khách hàng.

GENEAT WEBSITE V2 – Dịch vụ

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *