LIKEZONE là chuỗi cửa hàng chuyển bán các sản phẩm của Apple như Iphone, Macbook, Ipad, phụ kiện điện thoại.

A. Mục đích

Xây dựng website LikeZone để quản lý hàng hóa trực tuyến, in hóa đơn tự động, thu thập thông tin khách hàng đầy đủ, tạo ra hệ thống tích điểm Zone và Chăm sóc khách hàng giúp quá trình hoạt động và kinh doanh tối ưu và hiệu quả hơn.

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Các sản phẩm nổi bật

Giao diện hiển thị các sản phẩm nổi bật của LikeZone
LIKEZONE WEBSITE – Các sản phẩm nổi bật

2. Tin tức

Giao diện hiển thị tin tức về các sản phẩm, bài viết về các sản phẩm mới trên thị trường.
LIKEZONE WEBSITE – Tin tức

3. Thông tin sản phẩm

Giao diện hiển thị các thông tin về sản phẩm
LIKEZONE WEBSITE – Thông tin sản phẩm

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *