Như đã được đề cập ở Phần I, C# và Python là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) được sử dụng phổ biến nhất, trong đó có Việt Nam.

Với những ưu điểm như:

– Mô hình hóa những thứ phức tạp dưới dạng cấu trúc đơn giản.

– Code OOP có thể sử dụng lại, giúp tiết kiệm tài nguyên.

– Giúp sửa lỗi dễ dàng hơn. So với việc tìm lỗi ở nhiều vị trí trong code thì tìm lỗi trong các lớp (được cấu trúc từ trước) đơn giản và ít mất thời gian hơn.

– Có tính bảo mật cao, bảo vệ thông tin thông qua đóng gói.

– Dễ mở rộng dự án.

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một mô hình lập trình rất quan trọng trong ngành lập trình. Với OOP, developer có thể dùng các đoạn code để trừu tượng hóa những đối tượng trong thực tế. Thông qua đó, code sẽ trở nên dễ xây dựng, debug (gỡ lỗi), tái sử dụng và bảo trì hơn.

ngon ngu lap trinh 2

Ngôn ngữ lập trình được phân loại như sau:
– Ngôn ngữ thuần OOP
– Object-based (ngôn ngữ dựa trên đối tượng)
– Hybrid (ngôn ngữ kết hợp)
– Multi-paradigm (ngôn ngữ đa mô hình)

ngon ngu lap trinh 3

TOP 5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN NHẤT

—–

GENEAT SOFTWARE

Hotline: (+84) 934 571 626

Email: geneat.soft@gmail.com | support@geneat.vn

Facebook: fb/geneatvn

Website: geneat.vn

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

1 thoughts on “TOP 5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (PHẦN II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *