Dự án GCF2-SACCR có mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Triển khai dự án hướng đến hỗ trợ những người nông dân nghèo và cận nghèo tại vùng Tây nguyên và Nam Trung bộ, thích ứng với hạn hán khốc liệt và gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án được Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phê duyệt viện trợ không hoàn lại với giá trị 30,2 triệu đô la Mỹ, sau những nỗ lực lớn vận động tài trợ do Bộ Kế hoạch Đầu tư – cơ quan thẩm quyền quốc gia (NDA) Quỹ GCF tại Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án tận dụng và thúc đẩy nguồn đồng tài trợ 126 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và của Chính phủ Việt Nam về hiện đại hóa hạ tầng thủy lợi. Dự án được phê duyệt minh chứng nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và UNDP trong việc thúc đẩy kết nối tài chính và tăng hiệu quả đầu tư trong tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại thứ ba được GCF tài trợ và UNDP hỗ trợ kỹ thuật.

Dự án do Bộ NN và PTNT điều phối và được triển khai bởi 5 tỉnh tham gia dự án là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa trong giai đoạn 6 năm 2021 – 2026. Sáng kiến mới này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 222.400 phụ nữ và nam giới ở 5 tỉnh này (khoảng 10% dân số của các tỉnh) hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi hiện đại hóa, cải thiện an ninh nguồn nước và các lựa chọn sinh kế, nâng cao kiến thức về rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu kỹ thuật nông nghiệp và khả năng tiếp cận với các thông tin tư vấn về khí hậu và thị trường. Hơn 335.000 phụ nữ và nam giới sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ việc nâng cao năng lực thông qua đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường tiếp cận thông tin về rủi ro khí hậu và phổ biến rộng rãi các thực hành tốt nhất về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án GCF2-SACCR – Cập nhật Mục tiêu và Tiến độ

GENEAT tự hào với nhiệm vụ phát triển Cổng thông tin cho dự án GCF2-SACCR, giúp đăng tải, cập nhật thông tin mang tính thời sự nhất về các hoạt động, các thành tựu mới nhất, cũng như nguồn tri thức mà dự án mang lại cho mọi người có thể cùng tìm hiểu và tra cứu.Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

1 thoughts on “Góp sức với cộng đồng trong triển khai dự án GCF2-SACCR

  1. Pingback: Dự án GCF2 - UNDP | Câu chuyện thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *