GCF2 hay GCF2-SACCR là dự án giúp tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án được tài trợ bởi UNDP và Geneat Software triển khai cổng thông tin của dự án.

A. Mục đích

Tăng cường năng lực cho các hộ sản xuất nhỏ dễ bị ảnh hưởng của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam – cụ thể là phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm nông nghiệp – về quản lý các rủi ro khí hậu ngày càng nặng nề hơn đối với sản xuất nông nghiệp thông qua đảm bảo nguồn nước, áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chống chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp mang tính thực hành, tiếp cận tín dụng và thị trường.

GCF2 – Tổng quan

B. Công nghệ sử dụng trong dự án GCF2

  • Frontend: Angular
  • Backend: .NET Core 3.1
  • Database: PostgresSQL

C. Một số giao diện của dự án GCF2

1. Giới thiệu dự án GCF2

Đây là phần giới thiệu giúp mọi người biết được mục tiêu mà dự án đưa ra, đầu ra của dự án cũng như cập nhật thông tin, tiến độ của dự án qua từng mốc thời gian nhất định.

gioi thieu du an gcf2 saccr
Giới thiệu dự án
dau ra du an gcf2-saccr
GCF2 – Đầu ra dự án
tien do du an gcf2-saccr
Tiến độ dự án GCF2-Saccr
GCF2 – Cập nhật

2. Cơ quan và tổ chức

Giới thiệu thông tin về các cơ quan và tổ chức tham gia vào dự án GCF2 và website đính kèm để mọi người biết thêm được thông tin về họ.

GCF2 – Cơ quan và tổ chức

3. Nhà tài trợ và đối tác

Giới thiệu về các nhà tài trợ và đối tác của dự án

GCF2 – Nhà tài trợ và đối tác

4. Đội ngũ dự án

Giới thiệu các thành viên của dự án

GCF2 – Đội ngũ dự án

5. Số liệu dự án

Giao diện hiển thị thông tin của địa phương thuộc dự án và số liệu về những hoạt động đã thực hiện được ở địa phương đó.

GCF2 – Số liệu dự án

6. Tin hoạt động

Giao diện hiển thị các tin hoạt động của dự án.

GCF2 – Tin hoạt động

7. Hoạt động dự án

Giao diện hiển thị các hoạt động của dự án trong thời gian qua.

GCF2 – Hoạt động dự án

8. Ấn phẩm

Giao diện hiển thị các ẩn phẩm của dự án.

GCF2 – Ấn phẩm

9. Thư viện

Giao diện hiển thị các tài liệu liên quan đến dự án GCF2.

GCF2 – Thư viện

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *