Diglo là một website chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, xu hướng công nghệ mới nhất trên thị trường.

A. Mục đích

Nhằm cung cấp cho người dùng những thông tin chính xác, đầy đủ và tin cậy về các sản phẩm công nghệ và xu hướng công nghệ mới nhất trên thị trường. Đồng thời giúp người dùng có thể đánh giá và so sánh các sản phẩm công nghệ để chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình
DIGLO – Tổng quan

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Các sản phẩm nổi bật

Giao diện hiển thị các sản phẩm nổi bật của Diglo
DIGLO – Sản phẩm nổi bật

2. Sách và phương tiện truyền thông

Giao diện hiển thị sách và các phương tiện truyền thông mà Diglo cung cấp
DIGLO – Sách và phương tiện truyền thông

3. Sản phẩm hỗ trợ người khiếm thính

Giao diện hiển thị các sản phẩm công nghệ mới nhất trên thị trường hỗ trợ cho người khiếm thính.
DIGLO – Thông tin sản phẩm

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *