LikeZone Sales System giúp LikeZone quản lý quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả, chất lượng hơn.

A. Mục đích

LikeZone Sales System được tạo ra với mục đích giúp Like Zone quản lý các thông tin về cửa hàng, khách hàng, nhân viên và các mục có liên quan. Giúp quá trình kinh doanh của Like Zone được hiệu quả và tối ưu hơn.
LikeZone Sales – Tổng quan

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Quản lý khách hàng

Giao diện hiển thị danh sách các khách hàng của cửa hàng
LikeZone Sales – Quản lý khách hàng

2. Quản lý cửa hàng

Giao diện hiển thị danh sách các cơ sở của cửa hàng
LikeZone Sales – Quản lý cửa hàng

3. Báo cáo và thống kê

Giao diện hiển thị thống kê các sản phẩm mà cửa hàng đã bán được
LikeZone Sales – Báo cáo và thống

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *