Category Archives: Công nghệ

2 xu hướng phát triển phần mềm và hệ thống CNTT cho doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái

Việc phát triển phần mềm và xây dựng hệ thống CNTT để vận hành doanh nghiệp hiệu quả là một phần không thể thiếu để giữ vững và phát triển doanh nghiệp trong bất kỳ một thời kỳ nào. Đặc biệt thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 bắt các doanh nghiệp không thể phát triển mà không có hệ thống CNTT làm nòng cốt.

6 điều kiện để ứng dụng Blockchain trong Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Bản chất chuỗi khối của Blockchain được xem xét như một tiền đề quan trọng và phù hợp cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Do sự liên kết chuỗi khối giống như các bước luân chuyển trong vòng đời của một sản phẩm. Tuy vậy để một sản phẩm có thể được ứng […]