Công nghệ blockchain trong nông nghiệp cải thiện an toàn thực phẩm bằng cách cho phép truy xuất thông tin trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu của blockchain cho phép truy xuất nguồn gốc, được sử dụng để hỗ trợ việc tạo và triển khai các công nghệ cho nông nghiệp thông minh và bảo hiểm cây trồng dựa trên chỉ số. Công nghệ này đại diện cho một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. – CEO Geneat

Blockchain trong trong cuộc cách mạng nông nghiệp

Công nghệ blockchain hoặc blockchain trong nông nghiệp có thể theo dõi tất cả các loại thông tin về thực vật, chẳng hạn như chất lượng hạt giống, sự phát triển của cây trồng và thậm chí cả quá trình di chuyển của cây trồng sau khi rời khỏi trang trại. Dữ liệu này có thể cải thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng và loại bỏ các mối quan ngại liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức. Chúng cũng có thể giúp truy vết nguồn gốc ô nhiễm hoặc các vấn đề khác trong trường hợp thu hồi sản phẩm. Mục tiêu chính của các công nghệ này là tính bền vững và an ninh lương thực.

Người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định mua hàng chính xác khi họ có được mức độ minh bạch này. Họ thường sử dụng thông tin này để khen thưởng những người nông dân và nhà sản xuất áp dụng các kỹ thuật canh tác tốt.

Lợi ích của việc ứng dụng blockchain vào trong nông nghiệp

Ngày nay, mọi người đều muốn biết chính xác thực phẩm của họ có nguồn gốc từ đâu. Mong muốn ăn uống lành mạnh, cùng với việc chấp nhận công nghệ ngày càng tăng trong mọi lĩnh vực, đã khiến các doanh nghiệp nông nghiệp tìm kiếm phần mềm quản lý chuỗi cung ứng để cải thiện an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc của toàn bộ chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Nông dân và người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi do thiếu minh bạch và hiệu quả. Cuối cùng, nông nghiệp blockchain và công nghệ sổ cái phân tán (DLT) có khả năng cải thiện hiệu quả, tính minh bạch và lòng tin của chuỗi cung ứng nông nghiệp. Bằng cách thiết lập các mối quan hệ hợp tác đáng tin cậy, công nghệ blockchain cho chuỗi cung ứng nông nghiệp có thể trao quyền cho tất cả những người tham gia thị trường.

Công nghệ blockchain cho chuỗi cung ứng có thể biến đổi hoạt động kinh doanh nông nghiệp bằng cách:

 • Đơn giản hóa tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng nông nghiệp
 • Theo dõi sản phẩm từ nông trại đến kệ bán lẻ
 • Tăng cường an toàn thực phẩm và loại bỏ hàng giả
 • Giảm thiểu rủi ro tài chính và khuyến khích thương mại hòa nhập
 • Cung cấp các dịch vụ tài chính nông nghiệp cho nông dân và doanh nghiệp
 • Sử dụng khoa học dữ liệu trong nông nghiệp để cung cấp dữ liệu thị trường thông minh hơn cho việc ra quyết định tốt hơn; chứng minh hợp pháp các chứng nhận cho các cơ quan cần thiết

Công nghệ blockchain mang lại lợi ích gì cho ngành nông nghiệp và thực phẩm?

Lợi ích của công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng nông nghiệp bao gồm:

 • Tính minh bạch
 • Phân tích
 • Bảo mật
 • Hoạt động được tinh gọn
 • Sự gắn kết của khách hàng

Công nghệ blockchain có thể giúp nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp cải thiện hiệu quả, tính minh bạch và lòng tin trong chuỗi cung ứng. Điều này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người nông dân, người tiêu dùng và toàn bộ ngành nông nghiệp.

Ứng dụng của Blockchain trong nông nghiệp như thế nào?

Công nghệ blockchain có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và ngày càng có nhiều ứng dụng được phát triển dựa trên những tiến bộ công nghệ gần đây. Để phân tích các ứng dụng chính của blockchain, có thể chia nó thành bốn loại chính:

 • Nông nghiệp thông minh
 • Công nghệ canh tác thông minh
 • Chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Giao dịch sản phẩm nông nghiệp

Nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp thông minh (smart farming) là kỹ thuật sử dụng nhiều đột phá công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quá trình canh tác. Nó kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Internet of Things (IoT), nhiều cảm biến, công nghệ học máy và nhiều thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu như phương tiện bay không người lái. Mối liên hệ giữa công nghệ thông minh và nông nghiệp vẫn còn mới mẻ, nhưng với hệ thống bảo mật phù hợp, nó có thể giúp các hoạt động canh tác dễ dàng hơn nhiều.

Tất cả các quy trình trong phương pháp điều khiển công nghệ thông minh cũ thường được tập trung hóa, dẫn đến nhiều lỗi và sai lệch khác nhau trong việc thu thập dữ liệu. Nó cũng khiến toàn bộ hệ thống dễ bị tấn công mạng.

Một ví dụ là dữ liệu theo dõi môi trường thường được quản lý và điều chỉnh bởi các cơ quan chính phủ có những lợi ích riêng của họ khi quản lý dữ liệu này. Điều này cho phép họ bóp méo sự thật để đưa ra những phán đoán phù hợp với mục tiêu của họ.

Hiện nay, việc lưu trữ thông tin an toàn là khả thi nhờ công nghệ blockchain. Nhiều bên tham gia vào quá trình này có thể tạo ra dữ liệu cần thiết ở mỗi giai đoạn, từ hạt giống đến việc bán các sản phẩm nông nghiệp đa dạng. Blockchain giúp duy trì tính minh bạch của dữ liệu và đảm bảo rằng tất cả các số liệu thống kê là hoàn toàn không thể đảo ngược. Tính phân cấp của blockchain là điểm mạnh lớn nhất của nó trong nông nghiệp thông minh. Chức năng này cũng giúp việc phân phối dữ liệu đến màn hình của nhiều bên liên quan trong khi tránh mất mát và bóp méo dữ liệu. Để đảm bảo tính minh bạch, tất cả các giao dịch trong blockchain đều được đóng dấu thời gian.

Tham khảo: Ứng dụng IoT trong nông nghiệp

Mô hình nông nghiệp thông minh

Giá trị và tiềm năng của blockchain trong nông nghiệp đã dẫn đến một số mô hình nông nghiệp thông minh, giúp kết hợp những lợi thế của công nghệ này với cảm biến IoT. Một trong những kiến trúc như vậy đã được phát triển cho nhà kính, sử dụng blockchain riêng tư có thể được quản lý tập trung bởi người nông dân.

Một phương pháp đa năng khác đã được trình bày, cũng sử dụng công nghệ IoT và blockchain. Mục đích cơ bản của khung này là hỗ trợ phát triển lòng tin giữa những người tham gia blockchain. Nhiều bên liên quan có thể sử dụng điện thoại thông minh để giám sát và truy cập dữ liệu được tạo ra ở mọi giai đoạn của quá trình canh tác, từ gieo hạt đến bán sản phẩm.

Công nghệ nông nghiệp thông minh

Các tổ chức như Filament đã bắt đầu phát triển công nghệ nông nghiệp thông minh. Một ví dụ là một doanh nghiệp bán các sản phẩm với công nghệ nông nghiệp thông minh kết nối nhiều mạng với các mặt hàng thực tế. Doanh nghiệp đã tạo ra một thiết bị công nghệ có kích thước bằng đồng xu để hỗ trợ người dùng trong các giao dịch an toàn trên blockchain.

Chuỗi cung ứng thực phẩm

Chuỗi cung ứng thực phẩm đã trở nên dài hơn và phức tạp hơn bao giờ hết do xu hướng toàn cầu hóa. Tuy nhiên, có một số thách thức trong chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm an toàn thực phẩm, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, lòng tin và hiệu quả chuỗi cung ứng. Những yếu tố này gây gánh nặng cho nền kinh tế và xã hội và gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Công nghệ blockchain góp phần giải quyết nhiều thách thức này bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập lòng tin giữa nhà sản xuất và khách hàng. Cung cấp thông tin cụ thể về sản phẩm trong blockchain có thể làm tăng đáng kể tính minh bạch trong quá trình này.

Điều này có tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và nông dân. Nó cho phép các doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm của mình và do đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nó cũng sẽ khiến các nhà cung cấp hàng hóa chất lượng thấp hoặc gian lận khó có thể tồn tại trong kinh doanh lâu dài nếu họ tiếp tục sử dụng các thủ đoạn này.

Từ quan điểm của người tiêu dùng, việc sử dụng blockchain có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho mọi người thông tin đáng tin cậy và chính xác về cách thức sản xuất thực phẩm của họ. Nó có thể được sử dụng để giải quyết nhiều mối quan tâm của khách hàng về chất lượng thực phẩm, an toàn và thân thiện với môi trường. Người tiêu dùng có nhiều linh hoạt hơn để giao tiếp với nhà sản xuất thực phẩm vì họ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất thực phẩm của mình.

Nhiều công ty đã bắt đầu sử dụng blockchain cho nông nghiệp trong hoạt động của mình do nhiều ứng dụng của blockchain trong chuỗi cung ứng và quản lý thực phẩm. Wal-Mart, JD.com và Alibaba đều đang sử dụng các sáng kiến truy xuất nguồn gốc dựa trên các nguyên tắc blockchain để theo dõi chặt chẽ toàn bộ quá trình bán hàng, chế biến và sản xuất thực phẩm của họ.

Tham khảo: Ứng dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng như thế nào?

Bảo hiểm nông nghiệp

Biến đổi khí hậu trong những thập kỷ gần đây đã khiến toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp trở nên bấp bênh hơn. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và vật nuôi. Nông dân thường sử dụng hệ thống bảo hiểm nông nghiệp để giảm thiểu sự không thể đoán trước của việc làm nông.

Nông dân có thể lựa chọn từ nhiều gói bảo hiểm khác nhau, thay đổi theo cách tính toán tiền thanh toán và đánh giá tổn thất. Một loại hình bảo hiểm nông nghiệp phổ biến, được gọi là bảo hiểm dựa trên thiệt hại, sẽ trả cho nông dân theo kết luận của một chuyên gia kiểm tra trang trại để tìm thiệt hại. Tuy nhiên, bảo hiểm dựa trên thiệt hại có một số hạn chế liên quan đến việc ước tính thiệt hại và thiếu thông tin từ bên bảo hiểm, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến nông dân và công ty bảo hiểm.

Công nghệ blockchain cho phép bảo hiểm dựa trên chỉ số cung cấp một giải pháp thay thế ưu việt cho bảo hiểm dựa trên thiệt hại. Nó nâng cao độ chính xác tổng thể của quá trình bảo hiểm bằng cách kích hoạt việc hoàn tiền dựa trên một chỉ số định lượng thay vì tổn thất.

Blockchain có thể giúp cải thiện bảo hiểm dựa trên chỉ số theo những cách sau:

 • Cơ sở thanh toán có thể được thay đổi thành một tiêu chí kịp thời và tự động, chẳng hạn như dữ liệu thời tiết. Tham số này có thể kích hoạt khoản thanh toán cuối cùng tùy thuộc vào các tham số được thiết lập rõ ràng trong hợp đồng thông minh.
 • Thứ hai, hệ thống sẽ sử dụng một oracle để cung cấp tất cả các nguồn dữ liệu, bao gồm thông tin thời tiết và phát triển cây trồng. Điều này cải thiện đáng kể quy trình thanh toán và xác định chỉ số.

Etherisc, một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ hỗ trợ nông dân mua bảo hiểm cây trồng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain, là một trong nhiều công ty sử dụng hợp đồng bảo hiểm chỉ số thông minh. Các hợp đồng này đang được sử dụng trên toàn thế giới và tăng độ tin cậy tổng thể. Ví dụ, chúng hiện đang được sử dụng bởi nông dân ở các khu vực như Ấn Độ để nhận các khoản thanh toán bảo hiểm cây trồng dựa trên dữ liệu thời tiết.

Tham khảo: Ứng dụng Blockchain trong bảo hiểm

Giao dịch sản phẩm nông nghiệp

Việc sử dụng công nghệ blockchain có thể giúp đẩy nhanh đáng kể việc mua và bán sản phẩm nông nghiệp trên các trang web thương mại điện tử. Nó làm như vậy theo hai cách:

Bảo mật dữ liệu

Blockchain cung cấp hệ thống xác thực an toàn với mã hóa khóa riêng, giúp tăng tính xác thực của tất cả dữ liệu thu thập được trong quá trình trồng trọt và thu hoạch.

Quản lý chuỗi cung ứng

Về mặt quản lý chuỗi cung ứng, blockchain có thể tăng hiệu quả tổng thể bằng cách giảm chi phí liên quan đến tín hiệu. Hơn nữa, nó góp phần đảm bảo an toàn bằng cách cung cấp các giải pháp thanh toán kỹ thuật số loại bỏ chi phí giao dịch.

Việc sử dụng tiền điện tử trong kỹ thuật này cũng sẽ giúp giảm chi phí giao dịch. Những thay đổi này đều góp phần tạo dựng mối quan hệ tin cậy hơn giữa khách hàng và người bán. Điều này có nhiều ý nghĩa đối với nông dân, những người có thể kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể từ sản phẩm của họ và tiếp cận được nhiều đối tượng hơn cho hàng hóa của họ thông qua internet.

Như vậy, có thể thấy rằng việc kết hợp Blockchain với các công nghệ khác đã mang đến cho ngành nông nghiệp những cơ hội đổi mới, giúp tối ưu hóa và minh bạch hoá toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối. Tham khảo: Tác động của blockchain đối với thanh toán và kiều hối toàn cầu như thế nào?

Thách thức và giải pháp khi ứng dụng blockchain vào trong lĩnh vực nông nghiệp

Công nghệ blockchain cho phép truy xuất nguồn gốc thông tin trong chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp cải thiện an toàn thực phẩm. Nó cho phép tạo và triển khai các công nghệ dựa trên dữ liệu cho nông nghiệp thông minh và bảo hiểm nông nghiệp dựa trên chỉ số thông minh bằng cách cung cấp một phương tiện lưu trữ và quản lý dữ liệu an toàn.

Ngoài ra, nó có khả năng giảm chi phí giao dịch, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nông dân và cung cấp các nguồn thu nhập mới. Mặc dù có nhiều lợi ích tiềm năng, việc sử dụng công nghệ blockchain trong ngành nông nghiệp và thực phẩm vẫn gặp phải những hạn chế đáng kể.

Thứ nhất, cần nghiên cứu thêm về động cơ của các bên giao dịch để đóng góp thông tin thực tế và chính xác vào sổ cái blockchain. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp nông dân sở hữu quy mô nhỏ.

Các cá nhân nông dân sở hữu và truyền bá kiến thức được tạo ra trong suốt quá trình canh tác. Lợi ích của công nghệ blockchain đối với nông dân có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô trang trại. Mặt khác, các trang trại nhỏ hơn có thể dễ dàng tham gia vào thị trường bảo hiểm dựa trên blockchain. Ngược lại, việc thu thập và tích hợp dữ liệu trên trang trại có thể thuận tiện hơn cho các trang trại lớn hơn. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai nên cố gắng dự đoán những trang trại nào sẽ có lợi và những trang trại nào sẽ bị ảnh hưởng do việc triển khai các giải pháp dựa trên blockchain.

Thứ hai, việc truy cập dữ liệu được đăng trên blockchain có thể khá tốn kém, đây sẽ là rào cản đối với việc áp dụng công nghệ blockchain của ngành. Việc thiết lập sổ cái phân tán có thể rất rẻ; tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu cần thiết để làm cho sổ cái có thể sử dụng được, chẳng hạn như DNA từ động vật nông nghiệp, có thể tốn kém. Việc lấy mẫu có thể tiết kiệm chi phí, nhưng nó yêu cầu một lượng lớn các đối tượng để thu thập dữ liệu. Điều này chỉ ra rằng chi phí trung bình của việc thu thập dữ liệu rẻ hơn đối với các trang trại lớn hơn so với các trang trại nhỏ hơn, gây ra mối lo ngại về việc gia tăng chênh lệch thu nhập.

Thứ ba, blockchain không tương tác trực tiếp với các hệ thống kế thừa hiện tại. Công nghệ này phải được tích hợp với cơ sở dữ liệu hiện có và các hệ thống kế thừa như lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, quản lý kho và hệ thống thực thi công nghiệp để triển khai thành công. Xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ công nghệ blockchain cần có thời gian. Các giao thức trung gian và giao tiếp có thể kết nối các hệ thống hiện tại sẽ rất quan trọng.

[wpr-template id=”6700″]

Tại Geneat, chúng tôi đánh giá rằng dù công nghệ blockchain vẫn chưa hoàn thiện, nhưng số lượng lợi ích thu được từ phương tiện này trong một thời gian rất ngắn là đáng kinh ngạc. Tham khảo các trường hợp ứng dụng Blockchain:
[wpr-template id=”7124″]

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *