Smart Contracts còn được biết đến với cái tên “hợp đồng thông minh” sử dụng lợi ích của quá trình số hóa để quản lý hợp đồng. Với công nghệ Blockchain làm cơ sở, hợp đồng thông minh đảm bảo an toàn tối đa cho hợp đồng, minh bạch và hiệu quả. – CEO Geneat

6 1

Hợp đồng thông minh là gì?

Định nghĩa:
Hợp đồng thông minh là các chương trình máy tính được lưu trữ trên blockchain và được thực thi khi các điều kiện nhất định được đáp ứng. Chúng thường được sử dụng để tự động hóa việc thực hiện hợp đồng một cách hợp pháp, giúp tất cả các bên liên quan biết ngay kết quả mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba hoặc mất thời gian. Chúng cũng có thể được sử dụng để tự động hóa quy trình làm việc và kích hoạt hành động tiếp theo khi các điều kiện được đáp ứng.
Cũng giống như bất kỳ hợp đồng truyền thống nào, hợp đồng thông minh quy định các điều khoản của một thỏa thuận hoặc giao dịch. Điều khiến hợp đồng thông minh trở nên “thông minh” là các điều khoản hợp đồng được xác định và thực thi dưới dạng mã chương trình trên blockchain, thay vì dưới dạng văn bản được lưu trữ trên máy tính của luật sư. Hợp đồng thông minh là sự phát triển của khái niệm Bitcoin ban đầu, vốn chỉ nhằm mục đích chuyển và nhận tiền mà không cần sự trung gian đáng tin cậy (ví dụ: ngân hàng). Với hợp đồng thông minh, hầu như mọi loại giao dịch hoặc giao dịch, bất kể mức độ phức tạp của nó, đều có thể được tự động hóa và phi tập trung một cách an toàn. Và vì hợp đồng thông minh dựa trên công nghệ blockchain như Ethereum, chúng cung cấp tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng truy cập xuyên biên giới.

Cách thức hoạt động của hợp đồng thông minh

Nói một cách đơn giản, hợp đồng thông minh là một chương trình nhỏ chạy trên blockchain và thực hiện các quy tắc đơn giản “if/when..then…”. Các nhà phát triển xác định các điều kiện và hành động trước khi thực hiện, sau đó chúng được tự động thực thi.

Hợp đồng thông minh được hưởng lợi từ blockchain và là minh bạch, không thể thay đổi và có thể theo dõi được. Do các chương trình nhỏ này dựa trên blockchain, không có bên trung gian nào có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Thay vào đó, tất cả các giao dịch đều diễn ra trên blockchain – điều này làm giảm chi phí. Nhờ tính phi tập trung, hợp đồng thông minh hoạt động độc lập và không có độ trễ về thời gian.

7 1

Trong sổ cái phân tán, các hợp đồng kỹ thuật số này được xử lý như một tài khoản riêng với địa chỉ công cộng, mặc dù tài khoản đó không thực sự sở hữu địa chỉ đó và do đó không ai sở hữu khóa riêng. Sau khi tạo, không có quyền truy cập bên ngoài nào được phép. Nội dung của hợp đồng phải được định nghĩa dưới dạng hành động và điều kiện để tài khoản có thể tự động thực thi chúng. Theo cách này, nó có thể kết nối với các tài khoản khác và tương tác với chúng.

Ưu & nhược điểm của hợp đồng thông minh

Ưu điểm của hợp động thông minh

Hợp đồng thông minh có một số lợi thế so với hợp đồng truyền thống. Những ưu điểm sau đây đặc biệt có thể được mô tả là phù hợp trong thực tế:
  • Tính tin cậy: Nếu một hợp đồng thông minh được lập trình chính xác, thì các vấn đề về cách hiểu các điều khoản hợp đồng sẽ gần như không xảy ra. Mất tài liệu cũng sẽ không xảy ra.
  • Sự an toàn: Hợp đồng thông minh được bảo vệ khỏi tin tặc bằng các phương pháp mã hóa. Không ai có thể thay đổi các điều khoản hợp đồng đã được thỏa thuận sau này.
  • Hiệu quả: Lập trình một hợp đồng thông minh mất ít thời gian hơn so với việc xử lý thủ tục giấy tờ tương ứng. Điều này giúp các bên tham gia tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
  • Sự độc lập: Hợp đồng thông minh được thực thi một cách phi tập trung, do đó có thể thay thế các thực thể trùng lặp như ngân hàng, bảo hiểm hoặc chính phủ. Blockchain không thể thay đổi được được sử dụng để xác minh hợp đồng. Do đó, nguyên tắc “Code is Law” được áp dụng. Chỉ mã chương trình của hợp đồng mới quyết định xem các điều khoản hợp đồng đã được đáp ứng chính xác hay chưa.
Ngoài ra hợp đồng thông minh còn có khả năng triển khai tiền điện tử vào các hợp đồng kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là việc thực hiện hợp đồng có thể được thanh toán trực tiếp bằng tiền điện tử – mặc dù điều này không bắt buộc.

Nhược điểm của hợp động thông minh

Khái niệm hợp đồng kỹ thuật số vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Chúng cũng có thể gây ra các vấn đề. Chẳng hạn, có thể xảy ra lỗi trong mã chương trình. Vì thông tin trên blockchain không thể thay đổi được, có một số nhược điểm cần được giải quyết:

  • Mức độ phức tạp về kỹ thuật: Việc tạo hợp đồng thông minh đòi hỏi kiến thức lập trình chuyên biệt, điều này tạo ra rào cản gia nhập cao cho nhiều người.
  • Khả năng xảy ra lỗi: Lỗi lập trình hoặc lỗ hổng bảo mật trong mã có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì chúng có thể bị khai thác và dẫn đến tổn thất tài chính.
  • Thiếu linh hoạt: Hợp đồng thông minh rất cứng nhắc trong việc thực thi. Nếu các tình huống thay đổi hoặc phát sinh các tình huống không lường trước được, việc điều chỉnh hợp đồng có thể khó khăn mà không cần tạo lại hợp đồng mới.
  • Quy định và sự không chắc chắn về mặt pháp lý: Do hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain còn khá mới, nên ở nhiều quốc gia vẫn còn thiếu quy định và sự công nhận pháp lý.
  • Khả năng mở rộng và hiệu suất: Khả năng mở rộng và hiệu suất của hợp đồng thông minh có thể bị hạn chế bởi các hạn chế của nền tảng blockchain cơ bản, điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn và trì hoãn trong việc thực thi.

Sử dụng hợp đồng thông minh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa là các công ty phải sử dụng công nghệ sổ cái phân tán. Do đó, cần phải vận hành cơ sở hạ tầng của riêng mình hoặc sử dụng giải pháp phi tập trung. Theo quan điểm hiện tại, kiến thức kỹ thuật cần thiết để phát triển và sử dụng giải pháp blockchain hoặc DLT vẫn chưa sẵn có ở mức cần thiết. Ngoài ra, các đối tác kinh doanh cũng phải đồng ý sử dụng hợp đồng thông minh và cũng phải kết nối với cơ sở hạ tầng. Ngoài chi phí thiết lập không thể coi thường, điều này cũng dẫn đến chi phí đầu tư cao.

Ví dụ và lĩnh vực ứng dụng của hợp đồng thông minh

Ví dụ 1: Tài chính

Hợp đồng thông minh có thể được sử dụng cho nhiều loại dịch vụ tài chính, chẳng hạn như thanh toán tự động, mã hóa tài sản, phái sinh hoặc ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Tham khảo: Tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?

Ví dụ 2: Quản lý chuỗi cung ứng

Trong quản lý chuỗi cung ứng, hợp đồng thông minh có thể tự động xử lý và ghi lại các giao dịch, quy trình sản xuất và giao hàng.

Tham khảo: Blockchain trong trong quản lý chuỗi cung ứng

Ví dụ 3: Thị trường bất động sản

Hợp đồng thông minh có thể đơn giản hóa việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản bằng cách tự động thực hiện thanh toán, chuyển nhượng quyền sở hữu và các điều khoản hợp đồng khác có liên quan.

Tham khảo: Blockchain trong lĩnh vực Bất động sản

Ví dụ 4: Tài sản trí tuệ và bản quyền

Hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để cấp phép và phân phối tiền bản quyền tự động cho chủ sở hữu bản quyền.

Tham khảo: Blockchain trong lĩnh vực pháp lý & pháp luật

Ví dụ 5: Chính phủ điện tử

Các ứng dụng hợp đồng thông minh trong khu vực công bao gồm cấp phép, phê duyệt hoặc quản lý trợ cấp xã hội.

Và nhiều hơn nữa, tham khảo dưới đây:

[wpr-template id=”7826″]

Thách thức và sự phát triển trong tương lai

Tương tác: Tương tác giữa các nền tảng blockchain và giao thức hợp đồng thông minh khác nhau là một thách thức quan trọng để thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng rộng rãi hợp đồng thông minh.

Khả năng mở rộng: Khả năng mở rộng của công nghệ blockchain là điều cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về tốc độ và khối lượng giao dịch. Những tiến bộ trong các lĩnh vực như giải pháp tầng thứ hai hoặc phân mảnh có thể giúp giải quyết những thách thức này.

Quyền riêng tư và ẩn danh: Cần cải thiện về quyền riêng tư và ẩn danh của hợp đồng thông minh để giải quyết mối quan tâm về quyền riêng tư của người dùng. Các cách tiếp cận như bằng chứng không kiến ​​thức hoặc hợp đồng thông minh bí mật có thể cung cấp các giải pháp khả thi.

Quy định pháp lý và tiêu chuẩn hóa: Việc tạo ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng và các tiêu chuẩn ngành có thể giúp tăng cường tính an toàn pháp lý và niềm tin vào hợp đồng thông minh.

Điểm nhấn:

Hợp đồng thông minh có tiềm năng thay đổi cơ bản cách thức thực hiện hợp đồng và quy trình kinh doanh trong nhiều ngành. Mặc dù còn tồn tại những thách thức và rủi ro, nhưng chúng mang lại những lợi ích đáng kể về hiệu quả, minh bạch và bảo mật. Thông qua những tiến bộ công nghệ, sự rõ ràng về pháp luật và sự chấp nhận rộng rãi hơn, hợp đồng thông minh có thể đóng một vai trò trung tâm trong nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa hợp đồng thông minh và hợp đồng truyền thống?

Thứ nhất, hợp đồng thông minh loại bỏ các bên thứ ba: Điểm quan trọng nhất là hợp đồng thông minh thường không cần đến bên thứ ba. Để ký kết hợp đồng thông minh, không cần có công chứng viên, như trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản bằng hợp đồng truyền thống. Thay vào đó, hợp đồng thông minh sẽ được thực thi bởi các nút trong mạng. Thứ hai, các hoạt động được thực hiện tự động: Cấu trúc “if-then” đảm bảo rằng khi sự kiện xảy ra, hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện. Nếu A và B ký kết hợp đồng thông minh và A đáp ứng điều kiện của mình, thì hành động cần thiết sẽ được thực thi tự động trong mạng. Không cần B phải hành động vào thời điểm đó hoặc thông báo cho bên thứ ba. Thay vào đó, các nút có thể tự kiểm tra trạng thái bất kỳ lúc nào. Thứ ba, tất cả các bên tham gia đều được thông báo về các thay đổi trạng thái: cấu trúc phi tập trung yêu cầu các nút riêng lẻ xử lý thông tin nhất quán. Điều này có nghĩa là tất cả các nút đều biết về các thay đổi trạng thái khi một sự kiện xảy ra.

Ngôn ngữ lập trình để tạo hợp đồng thông minh?

Một số ngôn ngữ lập trình nổi bật trong lĩnh vực này bao gồm Solidity, Vyper, và Clarity, cùng với những ngôn ngữ tổng quát như Python, JavaScript, và Rust, mỗi ngôn ngữ mang lại những ưu và nhược điểm riêng. Chẳng hạn, trong khi Solidity được ưa chuộng vì sự linh hoạt và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, Vyper lại tập trung vào tính minh bạch và dễ đọc. Sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình không chỉ phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của dự án, mà còn tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự thoải mái của đội ngũ phát triển khi làm việc với ngôn ngữ đó.

Các nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất?

Smart Contract Platform Market Capitalization Consensus Mechanism Founders
Ethereum (ETH) 181.89 Bn € Proof of Stake Vitalik Buterin, Gavin Wood
BNB (BNB) 30.93 Bn € Proof of Staked Authority Changpeng Zhao
Cardano (ADA) 8.11 Bn € Proof of Stake (Ouroboros) Charles Hoskinson
Solana (SOL) 7.4 Bn € Proof of History, Proof of Stake Anatoly Yakovenko, Raj Gokal
Polkadot (DOT) 4.85 Bn € Nominated Proof of Stake Gavin Wood, Robert Habermeier, Peter Czaban
Avalanche (AVAX) 3 Bn € Proof of Stake Emin Gün Sirer
Cosmos (ATOM) 2.41 Bn € Delegated Proof of Stake (Tendermint) Jae Kwon, Ethan Buchman
NEAR Protocol (NEAR) 956.87 Mn € Proof of Stake (Doomslug) Erik Trautman, Alex Skidanov, Illia Polosukhin
Algorand (ALGO) 703.82 Mn € Pure Proof of Stake Silvio Micali
Fantom (FTM) 496.76 Mn € Lachesis Dr. Ahn Byung Ik
Lưu ý: Tỷ giá hối đoái và vốn hóa thị trường có thể biến động, và số liệu có thể đã thay đổi từ thời điểm truy cập trang web. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật, vui lòng truy cập trang web được cung cấp.

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *