Agile và Waterfall là hai mô hình phát triển phần mềm phổ biến được nhiều công ty công nghệ ứng dụng hiện nay. Sự khác biệt chính giữa hai mô hình này? Agile và Waterfall nên chọn cái nào?Hãy cùng Geneat Software khám phá sự khác biệt giữa Agile và Waterfall nhé!

Agile 1

Agile và Waterfall là các phương pháp phát triển phần mềm rất khác nhau, thậm chí là trái ngược, được ứng dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.

Hạn chế của mô hình Agile

  1. Không phải là phương pháp hữu ích cho các dự án phát triển nhỏ.
  2. Đòi hỏi có các chuyên gia về Agile/Scrum để có những quyết định quan trọng trong cuộc họp.
  3. Đòi hỏi một người quản lý dự án dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia phát triển nhiều mô hình khác nhau, bao gồm cả mô hình Waterfall.
  4. Dự án có thể dễ dàng đi theo chiều hướng xấu nếu người quản lý dự án không rõ ràng kết quả họ muốn, không có khả năng quản lý nhân sự để thích ứng với các thay đổi diễn biến nhanh.

—–

GENEAT SOFTWARE

Hotline: (+84) 934 571 626

Email: geneat.soft@gmail.com | support@geneat.vn

Facebook: fb/geneatvn

Website: geneat.vn

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *