Construction Management Software Limited (CMS) được thành lập vào tháng 10 năm 2002 bởi hai trong số các nhà cung cấp phần mềm hàng đầu cho ngành công nghiệp xây dựng.

A. Mục đích

Nhận ra nhu cầu ngày càng tăng trong thị trường trong việc tích hợp chặt chẽ hơn giữa các hệ thống dự toán và tài chính, từ đó quyết định thành lập CMS đã được đưa ra. CMS Contractor được cung cấp từ một nguồn duy nhất, từ các giải pháp độc lập về dự toán và tài chính đến các giải pháp tích hợp đầy đủ
CMS Contractor – Tổng quan

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Thông tin kinh doanh

Đây là thông tin kinh doanh của CMS Contractor bao gồm các modules và liên kết giữa CMS Contractor với các hệ thống tài chính cốt lõi khác nhau.
CMS Contractor – Về chúng tôi

2. Các module dự toán

Modules dự toán bao gồm:
 • Dự toán và bóc tách
 • Định giá
 • Hóa đơn xuất nhật khẩu
 • Hỏi hàng nhà thầu phụ và nhà cung cấp
 • Dự toán và bóc tách
 • Định giá
 • Hóa đơn xuất nhật khẩu
 • Hỏi hàng nhà thầu phụ và nhà cung cấp
CMS Contractor – Modules dự toán
Modules tài chính bao gồm:
 • Quản lý nhà thầu phụ
 • Quản lỳ hợp đồng mua bán
 • Quản lý thu mua
 • Quản lý hợp đồng và Kiểm soát chi phí
 • Quản lý nhà thầu phụ
 • Quản lỳ hợp đồng mua bán
 • Quản lý thu mua
 • Quản lý hợp đồng và Kiểm soát chi phí
CMS Contractor – Modules tài chính

3. Lời chứng thực

Dưới đây là những lời chứng thực về CMS Contractor
CMS Contractor – Lời chứng thực

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *