Dịch vụ Kiểm thử hệ thống tự động

Professional Auto-Test Service

Tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân sự QA/QC/Tester bằng cách sử dụng Kiểm thử tự động với đội ngũ và quy trình chuyên nghiệp của Geneat.

Kiểm thử tự động là gì?

Kiểm thử tự động là kỹ thuật trong đó người kiểm thử (Tester) tự viết các tập lệnh và sử dụng phần mềm phù hợp để tự động kiểm thử phần mềm. Kiểm thử tự động rút ngắn thời gian thực hiện các testcase, loại bỏ nhân lực phục vụ và tăng độ chính xác của kết quả.

Quy trình 7 bước kiểm thử tự động
của GENEAT

 1. Phân tích yêu cầu / Xác định môi trường / công cụ.
 2. Xác định tiêu chí đầu ra.
 3. Lên kế hoạch và kiểm soát.
 4. Thiết lập môi trường kiểm thử.
 5. Triển khai thiết kế kiểm thử.
 6. Thực thi kiểm thử.
 7. Phân tích, báo cáo.

Khi nào thì nên kiểm thử hệ thống tự động

Lợi ích của kiểm thử hệ thống tự động

Đối với

Doanh nghiệp

 • Tăng năng suất QA
 • Tiết kiệm nhân lực QA
 • Tăng chất lượng phần mềm
 • Giảm thời gian kiểm thử

Đối với

Nhân viên

 • Tăng năng suất kiểm thử
 • Bớt nhàm chán trong công việc
 • Giảm các công việc lặp đi lặp lại
 • Tập trung vào kiểm thử trường hợp
  phức tạp

Đối với

Khách hàng

 • Tăng cường trải nghiệm chất lượng
 • Cảm thấy tin cậy về đội ngũ
 • Giảm chi phí đầu tư vào QA
 • Nâng cao hiệu quả đầu tư

Đối với

Sản phẩm

 • Giảm thời gian phát triển chức năng
 • Giảm rủi ro khi vận hành
 • Tăng cường hiệu năng sản phẩm
 • Tăng cường chất lượng sản phẩm

Framework mà GENEAT sử dụng cho kiểm thử tự động

Triển khai Ứng dụng di động của bạn ngay

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI AUTOMATION TEST

  Họ và tên*
  Số điện thoại*
  Email*
  Tên đơn vị/công ty