Điểm nhấn:

Cơ chế đồng thuận là một thuật toán giúp các nút trong mạng blockchain đạt được sự đồng thuận về trạng thái hiện tại của blockchain.

20 2

Cơ chế đồng thuận là gì?

Cơ chế đồng thuận (tiếng Anh: consensus mechanism) là một thuật toán giúp các nút trong mạng blockchain đạt được sự đồng thuận về trạng thái hiện tại của blockchain. Cơ chế này xác định cách thức tạo ra các khối mới và thêm chúng vào blockchain.

Cơ chế đồng thuận hoạt động như thế nào?

21 1

Cơ chế đồng thuận dùng để làm gì?

Cơ chế đồng thuận giúp đảm bảo tính bảo mật, công bằng và minh bạch của blockchain. Cơ chế này tạo ra một trạng thái thống nhất trong blockchain miễn là có sự đồng thuận giữa các nút. Cơ chế đồng thuận cũng được xem là một phần của lỗi Byzantine Tolerance (BFT).

22 1

Nội dung tham khảo thêm

Tầm quan trọng của cơ chế đồng thuận

 • Cơ chế đồng thuận là một chương trình được sử dụng trong các hệ thống Blockchain để đạt được sự thống nhất phân tán về trạng thái của sổ cái.
 • Cơ chế đồng thuận giúp các nút mạng có thể xác minh và xác nhận các giao dịch mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba tin cậy.
 • Cơ chế đồng thuận cũng ngăn chặn các cuộc tấn công như double-spending hay Sybil, trong đó các kẻ xấu có thể thay đổi lịch sử giao dịch hoặc lợi dụng các nút giả để thao túng mạng.
 • Cơ chế đồng thuận cũng tạo ra một chuỗi khối liên kết với nhau bằng hash, làm cho việc thay đổi hay xóa bỏ bất kỳ khối nào trở nên rất khó.
 • Cơ chế đồng thuận do đó là yếu tố then chốt để duy trì tính minh bạch và an toàn của Blockchain, làm tăng niềm tin và giá trị của nó.

Tác động của cơ chế đồng thuận đối với sự phát triển của tiền điện tử

 • Cơ chế đồng thuận có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng, khả năng mở rộng, an ninh và tiêu thụ năng lượng của các mạng tiền điện tử.
 • Các cơ chế đồng thuận khác nhau có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với các mục tiêu và yêu cầu khác nhau của các mạng tiền điện tử.
 • Do đó, cơ chế đồng thuận quyết định sự thành công hay thất bại của các mạng tiền điện tử, cũng như khả năng cạnh tranh và hấp dẫn của chúng.

Cơ chế đồng thuận mới và hướng đi cho tương lai

 • Các cơ chế đồng thuận mới được phát triển để giải quyết các hạn chế của các cơ chế hiện tại, cũng như để phục vụ cho các ứng dụng mới của Blockchain.
 • Ví dụ, Proof of Authority (PoA) là một cơ chế đồng thuận dựa trên danh tiếng của các người xác nhận, giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và giảm chi phí hoạt động.
 • Proof of Burn (PoB) là một cơ chế đồng thuận dựa trên việc tiêu hủy một số tiền ảo để có cơ hội xác nhận khối, giúp giảm lãng phí năng lượng và tạo ra sự cam kết lâu dài.
 • Proof of Capacity (PoC) là một cơ chế đồng thuận dựa trên dung lượng lưu trữ của các nút mạng, giúp tận dụng tài nguyên không sử dụng và giảm thiểu rủi ro phần cứng.

Tham khảo thêm các trường hợp ứng dụng Blockchain [wpr-template id=”7124″]

Geneat Software - Triển khai phần mềm Quản lý chuyên nghiệp

Điều hành hiệu quả - Kinh doanh thắng lợi

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 093 457 1626
Email: support@geneat.vn 

1 thoughts on “Cơ chế đồng thuận (Consensus Mechanism) là gì?

 1. Pingback: Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) là gì? - Geneat Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *