Chính sách thanh toán

Geneat Software cung cấp các giải pháp phần mềm cho các khách hàng trong và ngoài nước. Chính sách thanh toán này áp dụng cho tất cả các khách hàng của Geneat Software, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Geneat Software.

1. Phương thức thanh toán

Geneat Software chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng theo thông tin tài khoản được cung cấp bởi Geneat Software. Khách hàng phải ghi rõ mã đơn hàng và tên khách hàng trong nội dung chuyển khoản.
  • Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng của Geneat Software hoặc tại địa điểm được thỏa thuận trước giữa Geneat Software và khách hàng. 

2. Thời hạn thanh toán

Geneat Software áp dụng các thời hạn thanh toán sau:

  • Đối với các sản phẩm phần mềm có bản quyền, khách hàng phải thanh toán đầy đủ trước khi nhận được mã kích hoạt hoặc liên kết tải xuống của sản phẩm.
  • Đối với các dự án phần mềm theo yêu cầu, khách hàng phải thanh toán theo tiến độ của dự án. Geneat Software sẽ thông báo cho khách hàng về các giai đoạn và tỷ lệ thanh toán của dự án trước khi bắt đầu thực hiện.

3. Hoàn trả và huỷ bỏ

Geneat Software áp dụng các quy định sau về hoàn trả và huỷ bỏ:

  • Đối với các sản phẩm phần mềm có bản quyền, Geneat Software không chấp nhận hoàn trả hoặc huỷ bỏ sau khi khách hàng đã nhận được mã kích hoạt hoặc liên kết tải xuống của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra kỹ tính năng và yêu cầu hệ thống của sản phẩm trước khi mua.
  • Đối với các dự án phần mềm theo yêu cầu, Geneat Software sẽ hoàn trả hoặc huỷ bỏ theo thỏa thuận giữa Geneat Software và khách hàng trong hợp đồng dự án. Công ty có quyền giữ lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã thanh toán để bù đắp cho chi phí và công sức đã bỏ ra cho dự án.

4. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về chính sách thanh toán của Geneat Software, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Email: geneat.soft@gmail.com
  • Điện thoại: +84 934 571 626 hoặc +84 934 571 626
  • Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Văn phòng Hà Nội)