Mipak là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì carton, hộp giấy và túi giấy chất lượng cùng các sản phẩm carton khổ in lớn.

A. Mục đích

Xây dựng một hệ thống phần mềm báo giá hoàn chỉnh nhằm giúp doanh nghiệp tiến hành báo giá nhanh chóng tới khách hàng. Phần mềm báo giá là công cụ đắc lực cho đội ngũ sales, sau khi nhận yêu cầu của khách hàng, và các thông số từ các bộ phận sản xuất; đội ngũ sales ngay lập tức có thể đưa ra báo giá chính xác cho khách hàng. Hệ thống phần mềm được tạo ra nhằm phân quyền chi tiết từng phòng ban/cá nhân theo từng bộ phận tương ứng, nhằm hỗ trợ việc phát triển sản xuất của Doanh nghiệp một cách hiệu quả và tối ưu nhất.
ipak – Tổng quan

Mipak – Tổng quan

B. Công nghệ

C. Một số giao diện

1. Quản lý nguyên liệu

Nhằm quản lý các loại nguyên liệu của doanh nghiệp đồng thời giúp quản trị viên quản lý, sắp xếp và tra cứu một cách dễ dàng.
Mipak – Quản lý nguyên liệu

Mipak – Quản lý nguyên liệu

2. Quản lý chi phí sản xuất

Nhằm quản lý chi phí sản xuất doanh nghiệp giúp quản trị viên thống kê, báo cáo một cách rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng.
Mipak – Quản lý chi phí sản xuất

Mipak – Quản lý chi phí sản xuất

3. Quản lý mã sản phẩm

Nhằm quản lý các mã sản phẩm của doanh nghiệp đồng thời giúp quản trị viên quản lý, sắp xếp và tra cứu một cách dễ dàng.
ipak – Quản lý mã sản phẩm

Mipak – Quản lý mã sản phẩm

4. Quản lý khai báo tham số

Nhằm quản lý các tham số của doanh đồng thời giúp quản trị viên quản lý, sắp xếp và tra cứu một cách dễ dàng.
ipak – Quản lý khai báo tham số

Mipak – Quản lý khai báo tham số

5. Quản lý người dùng

Nhằm quản lý người dùng trong hệ thống của doanh nghiệp, giúp quản trị viên quản lý thông tin, công việc của người dùng.
Mipak – Quản lý người dùng

Mipak – Quản lý người dùng

6. Quản lý khách hàng

Nhằm quản lý thông tin khách hàng đồng thời giúp quản trị viên quản lý, sắp xếp và tra cứu một cách dễ dàng.
Mipak – Quản lý khách hàng

Mipak – Quản lý khách hàng

7. Quản lý danh sách báo giá

Nhằm quản lý danh sách báo giá của từng khách hàng đồng thời giúp quản trị viên theo dõi, quản lý, sắp xếp và tra cứu một cách dễ dàng.
Mipak – Quản lý danh sách báo giá

Mipak – Quản lý danh sách báo giá

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *