Giải mã Proof of Stake (PoS): Phương pháp đạt được sự đồng thuận trong Blockchain

Proof of Stake (PoS) là một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong một số hệ thống blockchain để xác nhận các giao dịch và tạo ra các khối mới. PoS được coi là một giải pháp thay thế cho Proof of Work (PoW), thuật toán đồng thuận truyền thống được áp dụng trong Bitcoin và Ethereum. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu khái niệm cơ bản về PoS, lý do xuất hiện của PoS và sự khác biệt so với PoW. Tôi cũng sẽ đưa ra một số ưu nhược điểm của PoS so với PoW